Informacja o połączeniu spółek

Zarząd Żeglugi Bydgoskiej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, udostępnia - bezpłatnie do publicznej wiadomości - uzgodniony w dniu 28 grudnia 2018 r. Plan Połączenia OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (spółka przejmująca) ze spółkami Żegluga Bydgoska  sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i Odra Rhein Lloyd z siedzibą we Wrocławiu (spółki przejmowane).

Plan Połączenia
Załączniki do planu połączenia