Możliwości

  • śródlądowe usługi transportowe
  • usługi hydrotechniczne
  • wydobycie i sprzedaż kruszyw budowlanych
  • przewozy pasażerskie

Zakres usług

  • Transport ładunków masowych oraz drobnicowych, sztuk ciężkich, ponadgabarytowych.
  • Wydobycie i sprzedaż kruszywa budowlanego (także posortowanego) oraz piasków formierskich wydobywanych z nurtu rzeki Wisły.
  • Usługi hydrotechniczne i prace pogłębiarskie.
  • Wynajem jednostek pływających, urządzeń oraz sprzętu.
  • Sezonowe usługi: przewozów tramwajami wodnymi oraz rejsy wycieczkowe statkami po Brdzie i Kanale Bydgoskim.