Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.

Adres: ul.Przemysłowa 8,
85-758 Bydgoszcz
E-mail: biuro@zeglugabydgoska.pl
Telefon: +48 52 323 32 00
Faks: +48 52 323 32 32

Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. istnieje od 95 lat. Prowadzi działalność portową w Bydgoszczy i w Malborku. Zajmuje się  wydobyciem i sprzedażą kruszywa budowlanego i piasków formierskich, wydobywanych z nurtu rzeki Wisły. Produkuje w porcie Bydgoszcz kruszywa sortowane dla potrzeb budownictwa. Świadczy również usługi transportowe i hydrotechniczne w tym przewozy sztuk ciężkich i przestrzennych, holowania, prace pogłębiarskie, przeładunki oraz wynajmy jednostek pływających, urządzeń i sprzętu. W sezonie nawigacyjnym świadczy usługi przewozowe pasażerskie tramwajami wodnym wg. rozkładu jazdy ?statkami solarnymi? i motorowymi oraz prowadzi działalność rekreacyjną, oferując rejsy wycieczkowe statkami po Brdzie i Kanale Bydgoskim.

The Company of Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. (Bydgoszcz Inland Water Sailing Ltd) has been active for 95 years and conducts port operations both in Bydgoszcz and Malbork. It deals with extracting and selling of construction aggregate and moulding sands excavated from the stream of the Vistula river. It produces sorted aggregates in the port of Bydgoszcz for the construction industry. The company also offers transport and hydro-technical services including the transportation of heavy and spacious items, towing, dredging works, reloading goods as well as renting of vessels, equipment and machines. In the navigational season, the company provides passeneger transport services of water trams according to the timetable by ?solar ships? and engine powered ones as well as conducts recreational activities by organizing cruise routes along the Brda river and Bydgoszcz Canal.